Zgłoszenie zapotrzebowania na recepty lub zlecenia

 

DRUK ZGŁOSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA LEKI STAŁE – pobierz

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SPZOZ WARKA

Przychodnia Zdrowia w Warce informuje, iż w oparciu o zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152), lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne – jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

W takim przypadku, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:

 • osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
 • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określenia tych osób.

Informacja o wystawieniu recepty lub zlecenia odnotowywane jest w dokumentacji medycznej pacjenta, natomiast upoważnienie do odbioru jak również informację o osobie, której przekazano recepty lub zlecenia dołączane jest do dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Zgłoszenie na recepty na leki stałe powinny zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko;
 • PESEL lub datę urodzenia;
 • Adres zamieszkania;
 • DOKŁADNE nazwy leków;
 • Dawkę leków, np.: 10 mg, 20 mg, itd.
 • Dzienne dawkowanie leków, np.: 1 tabl./dz., 1 tabl./2 x dz., itd.
 • Ilość opakowań.

 

ZGŁOSZENIA, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ W/W INFORMACJI  NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.

Czas oczekiwania na recepty na leki stałe, wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia.

 

Zapotrzebowanie na recepty lub zlecenia przyjmuje pielęgniarka w gabinecie 021 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:35 oraz pielęgniarka w gabinecie 107 (I piętro) od godziny 15:35 do 18:00.

 

Odbiór recept odbywa się w Rejestracji Ogólnej lub Rejestracji Dziecięcej od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 – 18:00

Zachęcamy pacjentów do składania zapotrzebowania na leki stałe przez naszą stronę internetową www.spzoz-warka.pl, korzystając z linku ZAMAWIANIE RECEPT, UMAWIANIE WIZYT kliknij tutaj. Link znajdziecie Państwo na głównej stronie w Aktualnościach. Na naszej stronie na Facebook znajdziecie Państwo instrukcję jak skorzystać z tej możliwości. 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2014 poz. 1138.
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152.