Poradnia położnej POZ

Położna POZ sprawuje kompleksową, pielęgnacyjną opiekę położniczą i ginekologiczną nad kobietą oraz opiekę neonatologiczną nad noworodkiem – ramach umowy z NFZ.

Opieka położnej POZ w ramach kontraktu z NFZ to:

 • opieka nad kobietami w ciąży;
 • opieka nad kobietą po porodzie oraz nad noworodkiem;
 • opieka nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi lub , ginekologiczno – onkologicznymi;
 • opieka nad kobietą w każdym okresie jej życia.

W ramach opieki nad kobietami w ciąży, położna POZ:

 • prowadzi edukację kobiet w ciąży, począwszy od 21 tygodnia ciąży do terminu rozwiązania
 • opracowuje wraz z ciężarną plan porodu;
 • przygotowuje ciężarną teoretycznie i praktycznie do porodu, okresu połogowego, karmienia piersią i rodzicielstwa.

 

W ramach opieki poporodowej, położna POZ:

 • zapewnia profesjonalną opiekę zarówno kobiecie jak i jej nowo narodzonemu dziecku.
 • realizuje wizyty patronażowe według indywidualnego planu opieki, modyfikowanego stanem położnicy i noworodka.

Opieka nad położnicą i noworodkiem obejmuje w szczególności ocenę:

 • stanu ogólnego i położniczego pacjentki;
 • pomoc laktacyjną;
 • stanu ogólnego noworodka;
 • stanu skóry noworodka;
 • zachowania się dziecka;
 • higieny ciała;
 • stanu kikuta pępowiny;
 • edukacja w zakresie szczepień ochronnych – obowiązkowych i zalecanych.

W ramach opieki nad kobietami ze schorzeniami ginekologicznymi lub, ginekologiczno – onkologicznymi, położna POZ:

 • realizuje wizyty pooperacyjne w domu pacjentki, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza, w okresie od wypisu ze szpitala, aż do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej.