Kadra zarządzająca

Dyrektor

Iwona Dąbrówka

Z-ca dyrektora ds. medycznych

Krzysztof Kowalski

Kierownik działu ekonomiczno-administracyjnego/Główny księgowy

Beata Rokicka – Siwek

Położna koordynująca pracę działu pielęgniarek, położnych i obsługi pacjenta

Justyna Brodalka

Kierownik działu diagnostyki i fizjoterapii

Wiesław Tomaszewski