Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej Przychodni Zdrowia w Warce dysponuje profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą fizjoterapeutów. Świadczymy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tejże umowy realizujemy zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, jak również w medycznie uzasadnionych przypadkach – fizjoterapię w warunkach domowych.

FIZJOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jak również inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

WAŻNE:

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zostać zarejestrowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty wystawienia w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej gab. 116, I piętro, w godzinach pracy Pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zakres usług wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych obejmuje:

 1. KINEZYTERAPIĘ, czyli leczenie ruchem. W ramach kinezyterapii naszym pacjentom oferujemy:
  • ćwiczenia bierne, bierne – czynne, czynne;
  • ćwiczenia samowspomagane, czynne w odciążeniu;
  • ćwiczenia izometryczne, redresyjne;
  • ćwiczenia oddechowe, ogólno – usprawniające;
  • gimnastykę korekcyjną.
 2. FIZYKOTERAPIĘ, czyli forma działania leczniczego, wykorzystująca bodźce fizykalne takie jak światło, ciepło, prąd czy dźwięk. W ramach fizykoterapii naszym pacjentom oferujemy:
  • elektroterapię;
  • magnetoterapię;
  • laseroterapię;
  • ultradźwięki;
  • światłolecznictwo;
ZABIEGI WYKONYWANE

W RAMACH NFZ

PONIEDZIAŁEK 08:00 – 18:00
WTOREK 08:00 – 18:00
ŚRODA 08:00 – 18:00
CZWARTEK 08:00 – 18:00
PIĄTEK 08:00 – 18:00

 

 

FIZJOTERAPIA W WARUNKACH DOMOWYCH

W uzasadnionych medycznie przypadkach, Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej, realizuje świadczenia z zakresu rehabilitacji również w warunkach domowych. Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do Gabinetu Fizjoterapii Ambulatoryjnej, a wymagają rehabilitacji/fizjoterapii. Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych realizowany jest dla pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia;
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji);
 • urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie);

 Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 1522).

 

Korzystne zmiany dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Od 1 lipca 2018 r. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932), będą mogły skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że:

 • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
 • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne:

Niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932).