Druki do pobrania

Szanowni Państwo,

W trosce o naszych pacjentów, zamieściliśmy poniżej kilka przydatnych dokumentów do pobrania:

 

PORADNIA LEKARZA POZ

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej – pobierz

Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ – pobierz

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – pobierz

Upoważnienie do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz wglądu w dokumentację medyczną – pobierz

Oświadczenie dotyczące ochrony i przetwarzanie danych osobowych przez SPZOZ w Warce w celu udokumentowania odbioru dokumentacji medycznej – pobierz

Oświadczenie dotyczące ochrony i przetwarzanie danych osobowych przez SPZOZ w Warce w celu ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych – pobierz

Kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem – pobierz

 

PORADNIA DZIECIĘCA

 

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego – pobierz

Upoważnienie do otrzymywania informacji o stanie zdrowia dziecka oraz wglądu w dokumentację medyczną – pobierz

Kwestionariusz wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dzieci i młodzieży – pobierz

Poradnik dla rodziców małego dziecka – Zasady zdrowego żywienia i jego wpływ na zdrowie – pobierz