Misja

Misja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce:

„Opieka nad pacjentem w zdrowiu i chorobie w każdym okresie życia”