Szczepienia zalecane

Szczepienia zalecane to takie szczepienia, które umożliwiają szerszą ochronę przed chorobami zakaźnymi.

Szczepienia zalecane dla dzieci to szczepienia zapobiegające takim chorobom jak:

  • Zakażenia rota wirusowe
  • Zakażenia wywołane przez pneumokoki
  • Zakażenia wywołane przez  meningokoki
  • Wzw typu B w grupach nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi
  • Wzw typu A
  • Grypa
  • Kleszczowe zapalenie mózgu
  • Ospa wietrzna
  • oraz zakażenia HPV ( ludzki wirus brodawczaka )

 

SZCZEPIENIE SKOJARZONE PRZECIWKO:
błonicy, tężcowi, krztuścowi, zakażeniom poliomyelitis i – Program na 5-tkę,

SZCZEPIENIE SKOJARZONE PRZECIWKO:
błonicy, tężcowi, krztuścowi, zakażeniom poliomyelitis i WZW typu B- Program na 6-tkę

 

SZCZEPIENIA ZALECANE DLA OSÓB DOROSŁYCH:

  • WZW typu B ( jeśli nie były zaszczepione wcześniej);
  • WZW typu A;
  • ODRA ŚWINKA I ROŻYCZKA;
  • GRYPA;
  • Zakażenia Streptococcus Pneumoniae ( Pneumokoki );
  • Tężec;
  • Ospa wietrzna;
  • Ludzki wirus brodawczaka (HPV);
  • Kleszczowe zapalenie mózgu;
  • Błonica, tężec, krztusiec;
  • Zakażenia Neisseria meningitidis (Meningokoki );
  • Cholera;
  • Dur brzuszny;
  • Choroba Heinego-Medina ( Ostre zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego).