Poradnia lekarza POZ

Świadczenia zdrowotne w zakresie lekarskiej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. badania i porady lekarskie w trybie ambulatoryjnym oraz wizyty domowe;
 2. świadczenia medyczne z zakresu opieki koordynowanej (ścieżka kardiologiczna i diabetologiczna);
 3. diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG);
 4. kierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium;
 5. bilanse zdrowia;
 6. promocję zdrowia i działalność profilaktyczną.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00.

LEKARZE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA W WARCE:

 1. Lekarz Bartosz Borysow
 2. Lekarz Czesław Czechyra
 3. Lekarz Karolina Czerwińska
 4. Lekarz Tomasz Kabacik
 5. Lekarz Krzysztof Kowalski
 6. Lekarz Aleksander Maroszek
 7. Lekarz Artur Nowakowski
 8. Lekarz Monika Stoczkiewicz
 9. Lekarz Piotr Szymanowski
 10. Lekarz Lech Żak

Pacjent może zarejestrować się na wizytę osobistą lub teleporadę (w dniu bieżącym lub planowo) do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 18:00 w następujący sposób:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób trzecich,
 • online – poprzez Naszą stronę internetową www.spzoz-warka.pl,
 • telefonicznie, pod numerem: (48) 670 – 29 – 99

Rejestracja Ogólna wybierz 1,

Rejestracja Dziecięca wybierz 2

 

W przypadku umówionej teleporady, lekarz podejmuje 3-krotną próbę kontaktu telefonicznego z pacjentem w odstępie co najmniej 5 minut. Brak odpowiedzi ze strony pacjenta może skutkować odstąpieniem wykonania teleporady przez lekarza POZ.

 

Informacje na temat aktualnych godzin pracy lub ewentualnej absencji wybranego lekarza, uzyskacie Państwo w Rejestracji Ogólnej lub Dziecięcej pod ww. numerami telefonów oraz w zakładce ABSENCJA LEKARZY POZ.