O nas

Misja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce:

„Opieka nad pacjentem w zdrowiu i chorobie w każdym okresie życia”

Forma prawna podmiotu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Podstawa prawna
Ustawa z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 295 z późn. zm.)

Numer  Księgi Rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000009273

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000059359
Numer REGON: 670229643

Numer NIP: 797-15-96-128

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Warce

Pobierz STATUT

 

Kadra zarządzająca

Dyrektor

Iwona Dąbrówka

Z-ca dyrektora ds. medycznych

Krzysztof Kowalski

Kierownik działu ekonomiczno-administracyjnego/Główny księgowy

Katarzyna Prymek

Położna koordynująca pracę działu pielęgniarek, położnych i obsługi pacjenta

Justyna Brodalka

Kierownik działu diagnostyki i fizjoterapii

Wiesław Tomaszewski

 

Struktura organizacyjna

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego tworzą:

  • Komórki organizacyjne działalności medycznej
  • Schemat organizacyjny do pobraniaKomórki organizacyjne działalności pozamedycznej

Schemat organizacyjny do pobrania

 

Organizacje wewnętrzną SPZOZ określa:

  1. Statut
  2. Regulamin Organizacyjny.
  3. Regulamin Pracy i Wynagradzania.
  4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  6. Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

Zarządzanie jakością: