Programy realizowane w ramach NFZ

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy

CEL:

 • zmniejszenie wskaźnika umieralności kobiet na raka szyjki macicy do poziomu osiągniętego w krajach Unii Europejskiej,
 • zwiększenie wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wprowadzenie na terenie całego kraju jednolitego modelu postępowania diagnostycznego.
  Wczesne wykrywanie zmian w obrębie szyjki macicy

PACJENCI OBJĘCI PROFILAKTYKĄ:

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, ubezpieczonych, które nie wykonywały cytologii

w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu w czasie ostatnich trzech lat oraz posiadających aktywną deklarację przynależności do naszej przychodni.

 

Zapisy na badanie w Rejestracji Ogólnej Przychodni Zdrowia w Warce od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00 – osobiście, lub telefonicznie pod numerem 48 670 29 99

Program profilaktyki gruźlicy

CEL:

 • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę
 • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę
 • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
 • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną
 • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez wszystkie pielęgniarki POZ. Żeby wziąć udział w programie, należy mieć aktywną deklarację wyboru pielęgniarki POZ w Przychodni Zdrowia w Warce.

Pielęgniarka POZ przeprowadzi z Tobą wywiad zdrowotny, wypełni ankietę, a następnie przeprowadzi edukację zdrowotną.

Jeżeli w ankiecie uzyskasz:

 • 10–24 punktów, to jesteś osobą z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ przekaże pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety Twojemu lekarzowi POZ. Wskaże Ci tryb dalszego postępowania, m.in. konieczność zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

 • 1–9 punktów, to jesteś osobą z grupy umiarkowanego ryzyka zachorowania.

Pielęgniarka POZ nie zakwalifikuje Cię do dalszej diagnostyki. Kolejny raz możesz wziąć udział w ankiecie po 24 miesiącach od daty ostatniego badania.

Profilaktyka 40+

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Warunkiem udziału w programie jest min. wiek pacjenta (od 40 r. ż. wzwyż), oraz uzyskanie e-skierowania wystawianego przez system, po uprzednim wypełnieniu ankiety programu.
Ankietę można wypełnić za pośrednictwem:
– Internetowego Konta Pacjenta,
– Infolinii: 22 735-39-53 – ( w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
– pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Warce.
Na podstawie wypełnionej ankiety system generuje e-skierowanie na badania diagnostyczne.
W SPZOZ w Warce zapisy do programu odbywają się w Rejestracji Ogólnej, od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 – osobiście bądź telefonicznie pod numerem 48 670 29 99.

Profilaktyka chorób układu krążenia

CEL:
• Obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia
• Redukcje występowania i natężenia czynników ryzyka
• Zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia
• Wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia
• Promocja zdrowego stylu życia

 

PACJENCI OBJĘCI PROFILAKTYKĄ:
• Program skierowany jest do osób obu płci, między 35 a 65 r.ż., którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali z tego programu (również u innego świadczeniodawcy) i nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia lub cukrzycy

 

Zapisy na badanie w Rejestracji Ogólnej Przychodni Zdrowia w Warce od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00 – osobiście, lub telefonicznie pod numerem 48 670 29 99