Programy profilaktyczne

Regularne badania kontrolne nie tylko ratują życie, ale też chronią przed obniżaniem się jego jakości. Przeprowadzanie systematycznych badań profilaktycznych pozwala na kontrolę stanu zdrowia, zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia choroby we wczesnym stadium (stosunkowo łatwym do wyleczenia) i daje szanse zapobiegania jej następstwom.

Mając na uwadze powyższe SPZOZ w Warce Przychodnia Zdrowia w ścisłej współpracy z Burmistrzem Warki, zaprasza mieszkańców miasta i gminy do udziału w bezpłatnych programach profilaktyki zdrowotnej.

Program profilaktyki chorób serca: „Dla ♥” skierowany jest do pacjentów Przychodni Zdrowia w Warce, w przedziale wiekowym od 45 do 55 r. ż., u których dotychczas nie zdiagnozowano chorób układu krążenia, a są w grupie ryzyka. Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości pacjentów na temat chorób układu sercowo – naczyniowego poprzez wykonanie badań przesiewowych w kierunku stwierdzenia lub wykluczenia jednostki chorobowej, profilaktyki, oraz podjęcia ewentualnego leczenia. Zakres czasowy programu przewidywany jest od 1 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. Kwalifikacji do programu dokonuje lekarz POZ, na podstawie badania wstępnego. Warunkiem udziału jest otrzymanie od lekarza vouchera/kuponu. Program składać się będzie z trzech etapów: kwalifikacji, badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznej. W trakcie programu pacjent będzie miał wykonane badania laboratoryjne i diagnostyczne. Decyzję o ilości i rodzaju przeprowadzonych badań podejmie lekarz. Warunkiem otrzymania kompletu wyników badań przez pacjenta jest przejście przez wszystkie etapy programu – zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego.

Program profilaktyki: „Zdrowy start” skierowany jest do niemowląt zarejestrowanych w Przychodni Zdrowia w Warce. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat chorób układu kostnego u niemowląt poprzez badania przesiewowe w kierunku stwierdzenia, bądź wykluczenia dysplazji stawu biodrowego. Program realizowany będzie na terenie Przychodni w terminie od 1 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. O ewentualnym udziale niemowlęcia w programie decyduje Lekarz POZ i w przypadku jego zakwalifikowania wydaje voucher/kupon rodzicowi/opiekunowi. W ramach programu wykonane będzie USG stawów biodrowych.

Program „3 minuty dla zdrowia” skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Warka.  Program realizowany będzie przez obsługę medyczną w namiocie, który umiejscowiony będzie pod przychodnią SPZOZ w Warce. Realizacja programu planowana jest od 7 września 2020 r. do 11 września 2020 r. (poniedziałek – piątek/1 tydzień) w godzinach od 7:30 – 9:00. W ramach programu wykonywane będą następujące badania: pomiar poziomu cukru – glukometrem, pomiar poziomu cholesterolu, określenie BMI, pomiar ciśnienia tętniczego. Wstęp na badania będzie wolny.

Program „Grypie mówimy STOP!” skierowany będzie do do mieszkańców miasta i gminy Warka w wieku od 50 r. ż., w celu zmniejszenia zachorowalności na grypę. Program realizowany będzie w Przychodni Zdrowia w Warce. O planowanym terminie programu będziemy Państwa informować.

 

Jednocześnie SPZOZ w Warce przypomina  pacjentom o programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Bezpłatna cytologia w ramach tego programu  przysługuje raz na trzy lata.

Program profilaktyki chorób układu krążenia – skierowany jest do pacjentów, którzy w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat.

Szczegółowych informacji na temat programów profilaktycznych prowadzonych przez SPZOZ w Warce można uzyskać pod nr telefonu: 48 670 29 56.

Zadbaj o swoje zdrowie!