Struktura organizacyjna

Podmiot

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego tworzą:

  • Komórki organizacyjne działalności medycznej
  • Komórki organizacyjne działalności pozamedycznej
Organizację SPZOZ w Warce określa:
  1. Statut
  2. Regulamin Organizacyjny.
  3. Regulamin Pracy i Wynagradzania.
  4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  6. Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

Schemat organizacyjny do pobrania