Autorskie programy profilaktyczne SPZOZ w Warce

Program profilaktyki: „Zdrowy start”

CEL:
• wczesne wykrycie dysplazji stawów biodrowych
• zapobieganie występowaniu powikłań spowodowanych dysplazją stawów biodrowych.

PACJENCI OBJĘCI PROFILAKTYKĄ:

  • Dzieci w wieku od 4-6 tydzień życia do 12-14 tyg. życia
  • Pacjenci (dzieci) posiadające aktywną deklarację przynależności do naszej przychodni.

Aby zapisać dziecko na badanie USG stawów biodrowych w ramach programu Zdrowy Start, należy posiadać skierowanie wystawione przez lekarza POZ Przychodni Zdrowia w Warce.

Zapisy na badanie w Rejestracji Ogólnej Przychodni Zdrowia w Warce od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00 – osobiście, lub telefonicznie pod numerem 48 670 29 99

Grypie mówimy STOP

CEL:

  • zwiększanie świadomości pacjenta na temat szczepionek przeciwko grypie
  • zapobieganie zachorowaniom na grypę
  • zapobieganie występowaniu powikłań pogrypowych

Pacjenci objęci programem:

Program „Grypie mówimy STOP!” realizowany we współpracy z Burmistrzem Warki skierowany jest do mieszkańców miasta i gminy Warka w wieku od 50 r. ż., w celu zmniejszenia zachorowalności na grypę. Program realizowany jest w Przychodni Zdrowia w Warce.

Zapisy na badanie w Rejestracji Ogólnej Przychodni Zdrowia w Warce od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00 – osobiście, lub telefonicznie pod numerem 48 670 29 99

3 Minuty dla Zdrowia

Plenerowa akcja profilaktyczna organizowana przez Przychodnię Zdrowia w Warce, we współpracy z Urzędem Miejskim w Warce.

Program kierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Warka.

Podczas akcji można zbadać poziom glukozy, poziom cholesterolu, wyliczyć wskaźnik BMI, oraz dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego.

Jem zdrowo i kolorowo

Celem programu profilaktycznego w zakresie edukacji żywieniowej pt. „Jem zdrowo i kolorowo” jest zapoznanie i utrwalenie u dzieci – na wczesnym etapie ich rozwoju prawidłowych nawyków żywieniowych, świadomości dotyczącej żywności i żywienia oraz wiedzy dotyczącej skutków złych nawyków dietetycznych. Żywienie jest bowiem jednym z najważniejszych elementów środowiskowych, które wpływają na rozwój zarówno fizyczny, jak i psychiczny dziecka. Każdy okres rozwoju u dzieci, również do których skierowanych jest nasz program, charakteryzuje się dużą wrażliwością na niedobory energetyczne oraz niedobory składników odżywczych. Racjonalne
żywienie ma w tym przypadku na celu dostarczenie odpowiedniej podaży energii i składników odżywczych do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu. Niewykształcenie określonej świadomości w tym zakresie w okresie dzieciństwa prowadzi w przeważającej mierze do powtarzania błędów żywieniowych przez dzieci i młodzież na następnych etapach ich rozwoju, a także w dorosłym życiu, przekłada się to na zwiększoną liczbę zachorowań na choroby związane z układem pokarmowym, a także na występowanie u dzieci na coraz większą skalę nadwagi i otyłości.
Nieprawidłowe nawyki żywieniowe oddziaływują również na stan psychiczny dzieci i przyczyniają się do rozwoju takich chorób jak anoreksja czy bulimia.
Program „Jem zdrowo i kolorowo” prowadzony jest w szkołach podstawowych z terenu gminy Warka przez specjalistów SPZOZ w Warce w zakresie dietetyki.

Aktywny zdrowy senior

Program skierowany do mieszkańców miasta i gminy Warka, gdzie podejmowane są działania aktywizujące seniorów poprzez zajęcia/spotkania z instruktorem/fizjoterapeutą, wykłady i pogadanki na temat zachowań prozdrowotnych. Program realizowany jest przez Przychodnię Zdrowia w Warce, we współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.

 

Więcej informacji na stronie internetowej CESiR Warka, po kliknięciu na poniższy link:

Aktywny Zdrowy Senior | Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (cesirwarka.pl)