Pielęgniarska opieka długoterminowa i domowa

Przychodnia  Zdrowia  w  Warce  świadczy  usługi  w  zakresie  pielęgniarskiej  opieki długoterminowej domowej w ramach kontraktu z NFZ.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi  w  domu,  którzy  ze  względu  na  istniejące  problemy  zdrowotne  wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgnacyjnej.

Do  pielęgniarki  opieki  długoterminowej  domowej  mają  być  kwalifikowani  pacjenci przewlekle  chorzy,  niezdolni  do  samoopieki,  którzy  w  ocenie  według  zmodyfikowanej  skali BARTHEL uzyskali od 0 do 40 punktów. Skierowanie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej wystawia lekarz POZ lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Pielęgniarki pracujące w ramach Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej i Domowej:

  • realizują świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z procesem pielęgnowania;
  • realizują  pomoc  w  rozwiązywaniu  problemów  zdrowotnych  związanych  z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • realizują edukacje zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
  • realizują  pomoc  w  pozyskiwaniu  sprzętu  medycznego  i  rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Skierowania do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz skierowania na zabiegi wykonywane przez pielęgniarki opieki długoterminowej przyjmowane są w: gabinecie nr 023 (parter) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 8:30.