Poradnia pielęgniarki POZ

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad pacjentem w zakresie:

 • Promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • Świadczeń pielęgnacyjnych;
 • Świadczeń diagnostycznych;
 • Świadczeń leczniczych;
 • Świadczeń rehabilitacyjnych.

Zakres zadań pielęgniarki POZ obejmuje:

W gabinecie zabiegowym:

 • Wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych i śródskórnych;
 • Wykonywanie wlewów dożylnych;
 • Wykonywanie i zmiana opatrunków;
 • Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury;
 • Wykonywanie badań EKG;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • Asystowanie przy zabiegach wykonywanych przez lekarzy.
 • Inne czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W gabinecie badań przedlekarskich dla dorosłych:

 • Sprawowanie opieki nad pacjentami zgłaszającymi się na wizytę lekarską;
 • Pomiar ciśnienia tętniczego i tętna;
 • Wykonywanie pomiaru ciężaru ciała;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia.
 • Realizacja programu profilaktyki gruźlicy;
 • Inne czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W gabinecie badań przedlekarskich dla dzieci:

 • Wykonywanie badań przesiewowych;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie:
  • pielęgnacji;
  • karmienia dziecka;
  • szczepień ochronnych;
  • prawidłowego rozwoju dziecka.
 • Inne czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W miejscu zamieszkania pacjenta:

 • Wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych;
 • Wykonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego, tętna;
 • Pobieranie krwi do badań diagnostycznych;
 • Zakładanie i zmiana opatrunków na ranach;
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet;
 • Przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samo pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności;
 • Realizowanie odwiedzin patronażowych u niemowląt;
 • Realizowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej.
 • Inne czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.