Poradnia pielęgniarki POZ

Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną nad pacjentem w zakresie:

 • Promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • Świadczeń pielęgnacyjnych;
 • Świadczeń diagnostycznych;
 • Świadczeń leczniczych;
 • Świadczeń rehabilitacyjnych.

Zakres zadań pielęgniarki POZ obejmuje:

W gabinecie zabiegowym:

 • Wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych i śródskórnych;
 • Wykonywanie wlewów dożylnych;
 • Wykonywanie i zmiana opatrunków;
 • Pomiar ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury;
 • Wykonywanie badań EKG;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • Asystowanie przy zabiegach wykonywanych przez lekarzy.
DNI I GODZINY PRACY PIELĘGNIAREK W GABINECIE ZABIEGOWYM
PONIEDZIAŁEK 08:00 – 18:00
WTOREK 08:00 – 18:00
ŚRODA 08:00 – 18:00
CZWARTEK 08:00 – 18:00
PIĄTEK 08:00 – 18:00

W gabinecie badań przedlekarskich dla dorosłych:

 • Sprawowanie opieki nad pacjentami zgłaszającymi się na wizytę lekarską;
 • Pomiar ciśnienia tętniczego i tętna;
 • Wykonywanie pomiaru ciężaru ciała;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej;
 • Realizacja programu profilaktyki chorób układu krążenia.
DNI I GODZINY PRACY PIELĘGNIAREK W GABINECIE BADAŃ PRZEDLEKARSKICH DLA DOROSŁYCH
PONIEDZIAŁEK 08:00 – 19:00
WTOREK 08:00 – 18:00
ŚRODA 08:00 – 18:00
CZWARTEK 08:00 – 19:00
PIĄTEK 08:00 – 18:00

W gabinecie badań przedlekarskich dla dzieci:

 • Wykonywanie badań przesiewowych:
  • pomiar masy i długości ciała;
  • pomiar obwodu głowy i klatki piersiowej;
  • wyliczanie BMI;
  • wykrywanie zaburzeń mowy, słuchu i wzroku.
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej w zakresie:
  • pielęgnacji;
  • karmienia dziecka;
  • szczepień ochronnych;
  • prawidłowego rozwoju dziecka.
DNI I GODZINY PRACY PIELĘGNIAREK W GABINECIE BADAŃ PRZEDLEKARSKICH DLA DZIECI
PONIEDZIAŁEK 12:00 – 14:00
WTOREK 10:30 – 13:00
ŚRODA 12:00 – 14:00
CZWARTEK 12:00 – 14:00

15:00 – 18:00
higiena szkolna

W miejscu zamieszkania pacjenta:

 • Wykonywanie iniekcji domięśniowych, dożylnych, podskórnych;
 • Wykonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego, tętna;
 • Pobieranie krwi do badań diagnostycznych;
 • Zakładanie i zmiana opatrunków na ranach;
 • Cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet;
 • Przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samo pielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności;
 • Realizowanie odwiedzin patronażowych u niemowląt;
 • Realizowanie opieki pielęgnacyjnej;
 • Prowadzenie edukacji zdrowotnej.