Umów szczepienie przeciwko grypie

Szanowni Pacjenci,

  1. Szczepienia w ramach programu „Grypie mówimy stop” – przysługują mieszkańcom miasta i Gminy Warka od 50 roku życia – aby umówić szczepienie w ramach programu należy wybrać: Wizyta NFZ.
  2. Pozostali pacjenci (niespełniający warunków „Grypie mówimy STOP”) – szczepienie odpłatne – aby umówić szczepienie należy wybrać szczepienie: Wizyta prywatna.

Pacjenci nie zapisani do SPZOZ w Warce proszeni są o zgłoszenie się na szczepienie przeciwko grypie z aktualną kwalifikacją do szczepienia od swojego lekarza rodzinnego.

Aby umówić szczepienie kliknij tutaj.