Warka, dnia 14.02.2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

ZATWIERDZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 4 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym zatwierdzam wyniki ogłoszonego w dniu 02.02.2023 r. konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce w okresie od dnia 01.03.2023 r. do dnia 29.02.2024 r. zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji Konkursowej zawartym w protokole sporządzonym w dniu 10.02.2023 r. obejmującym wybór ofert złożonych przez następujące podmioty/osoby:

 1. Zalewska Monika – załącznik nr 1,

 2. Derkacz Waldemar – załącznik nr 2,

 3. Cieślakowska – Molenda Małgorzata – załącznik nr 3.

 4. Szczytowski Jacek – załącznik nr 4,

 5. Czerwińska Karolina – załącznik nr 5,

 6. Maroszek Aleksander – załącznik nr 6,

 7. Batte Szymon – załącznik nr 7,

 8. Sękulski Adam – załącznik nr 8,

 9. Królewicz Krystian – załącznik nr 9,

 10. Rusinowska -Tarnowska Danuta – załącznik nr 10

 11. Kurnicka Aleksandra – załącznik nr 11,

 12. Niemczyk Michał – załącznik nr 12,

 13. Pasierski Michał – załącznik nr 13,

 14. Borysow Bartosz – załącznik nr 14.

Dyrektor SPZOZ w Warce