Warka, dnia 6 lipca 2023 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

zaprasza

do składania ofert na realizację przedsięwzięcia

pn. „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”

obejmującego dostawę elementów infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem niezbędnej dla rozbudowy systemu gabinetowego Placówki POZ, świadczenia e-usług publicznych
i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z pacjentami

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce

oraz usługi związane z tą dostawą

termin składania ofert – do dnia 14 lipca 2023 roku do godz. 12.00.

wszystkie dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia objętego zaproszeniem w tym Zapytanie Ofertowe zamieszczone zostały na stronie internetowej www.spzoz-warka.pl

oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

Dyrektor SPZOZ w Warce

/-/ Iwona Dąbrówka

 

Zapytanie ofertowe e-Usługi SPZOZ Warka – pobierz

Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego Model Referencyjny – pobierz

Załącznik Nr 6 do Umowy Model Referencyjny – pobierz

Wzór Umowy załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego na e-Usługi – pobierz