Zapraszamy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (poradnia lekarza POZ)

Warka, dnia 31 maja 2023 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce 05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12 tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77 www.spzoz-warka.pl e-mail: zozwarka@wp.pl NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643 na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 991 ze zm.)…