Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy – pobierz

Załącznik Nr 7 Wzór umowy – pobierz

Załączniki wersja edytowalna – pobierz