Warka, dnia 10.06.2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: zozwarka@wp.pl

NIP: 797-15-96-128 REGON: 670229643

ZATWIERDZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Działając na podstawie Rozdziału XIV ust. 4 Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert niniejszym zatwierdzam wyniki ogłoszonego w dniu 31.05.2022 r. konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce w okresie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 30.06.2023 r. zgodnie z rozstrzygnięciem Komisji Konkursowej zawartym w protokole sporządzonym w dniu 08.06.2022 r. obejmującym wybór ofert złożonych przez następujące podmioty:

  1. Kabacik Tomasz,

  2. Żak Lech,

  3. Czechyra Czesław,

  4. Zalewska Monika,

  5. Borysow Bartosz,

Dyrektor SPZOZ w Warce

Załączniki do pobrania