Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego – pobierz

 

Informacja o kwocie, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – pobierz

 

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 2 – pobierz

 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ – pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – pobierz

Formularz ofertowy – pobierz

Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego – pobierz

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

Specyfikacja warunków zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 2 Formularz asortymentowo – cenowy – pobierz

Załącznik Nr 7 Wzór umowy – pobierz