Usługi komercyjne


Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 1. profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 2. świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 3. udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem, wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 4. orzekanie o stanie zdrowia,
 5. inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym
  •  kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
  • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań      pielęgniarki POZ,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00.

Pacjent może zarejestrować się na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:35 do 18:00 – osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub telefonicznie, pod numerem:

(48) 661 42 18 – Rejestracja Ogólna

(48) 332 17 16 – Rejestracja Dziecięca

 

Grafiki pracy lekarzy

 

Imiona i nazwiska lekarzy i do każdego link z grafikiem