Pozostałe programy profilaktyczne

Profilaktyka depresji poporodowej

CEL:

  • Zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów depresji poporodowej
  • zwiększenie dostępu do specjalistów (psychologów) i badań przesiewowych
  • zwiększenie świadomości i profilaktyki wśród osób w wieku aktywności zawodowej
  • wzrost wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację i wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej, a w efekcie wzrost odsetka kobiet z wcześnie rozpoznaną depresją poporodową.

PACJENCI OBJĘCI PROFILAKTYKĄ:

Program skierowany jest do kobiet po porodzie, ubezpieczonych, posiadających aktywną deklarację przynależności do naszej przychodni.

Więcej informacji na temat programu uzyskacie Państwo u położnych POZ Przychodni Zdrowia w Warce.