POMOC MEDYCZNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, SPZOZ w Warce będzie świadczył usługi medyczne dla uchodźców z Ukrainy.
Kogo będzie dotyczyła pomoc?
Pomoc medyczna będzie dotyczyła obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczą RP, lub odcisk stempla Straży Granicznej RP dokumencie podróży potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r.
Informacja dla obywateli Ukrainy:
Pomoc medyczna po ukraińsku:
Portal integrujący pomoc dla Ukraińców: