Statut SPZOZ

  1. Statut
  2. Regulamin Organizacyjny.
  3. Regulamin Pracy i Wynagradzania.
  4. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  6. Polityka Ochrony Danych Osobowych