Informacje dla pacjentów

Informacja dla Pacjentów

1.Prosimy pacjentów aby rejestrowali się na wizytę do lekarza/pielęgniarki/położnej lub badania diagnostyczne- telefonicznie lub poprzez stronę internetową: www.spzoz-warka.pl Telefoniczna rejestracja pacjentów odbywa się od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00 .

2. Podczas rozmowy telefonicznej Rejestratorka wypełni ankietę wstępnej kwalifikacji, taka ankieta jest również wypełniana przy wejściu do Przychodni.

3. Pacjent może zapisać się na  wizytę do lekarza/pielęgniarki/położnej w formie teleporady, videoporady lub wizyty osobistej w Przychodni.

4. Rejestracja pacjentów odbywa się wg następujących standardów:

– Rejestratorka medyczna przekazuje pacjentowi informację o dacie i godzinie teleporady/videoporady/wizyty osobistej  (z uwagi na możliwe opóźnienia podana godzina jest orientacyjna- prosimy o wyrozumiałość).

– Lekarz/pielęgniarka/położna wykonuje telefon do pacjenta z numeru zastrzeżonego, o czym pacjent jest informowany przez rejestratorkę  podczas zapisu.

– Lekarz /pielęgniarka/położna podejmuje trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem w odstępie czasu nie krótszym niż 5 minut – brak kontaktu skutkuje anulowaniem wizyty.

5. Podczas Teleporady/videoporady można skonsultować stan zdrowia, wyniki badań, otrzymać receptę lub niezbędne zaświadczenia.

6. RECEPTY na leki do kontynuacji leczenia chorób przewlekłych proszę zamawiać przez stronę internetową: www.spzoz-warka.pl  lub telefon – termin realizacji będzie uzależniony od ilości wpływających wniosków na recepty.

7. Podobne zasady obowiązują w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej – w pierwszej kolejności proszę dzwonić, lekarz udzieli porady telefonicznej, w sytuacjach wyjątkowych poprosi o przybycie do Przychodni. tel – 48 670 29 53.

 

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość, staramy się odbierać wszystkie telefony i pomagać w każdej kwestii.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie do powyższych zaleceń.

 

TELEFONY do Przychodni  Zdrowia w Warce:

Rejestracja Ogólna – 48 670-29-99,

Rejestracja Dziecięca – 48 670 29 98

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – 48 670-29-53

 

Uwaga! Przypominamy, że przy teleporadzie/videoporadzie lekarz/pielęgniarka/położna podejmuje z Numeru Zastrzeżonego trzykrotną próbę kontaktu z pacjentem w odstępie czasu nie krótszym niż 5 minut – brak kontaktu skutkuje anulowaniem wizyty.