Program profilaktyki: „Zdrowy start”

Program profilaktyki „Zdrowy Start”

CEL:
• wczesne wykrycie dysplazji stawów biodrowych
• zapobieganie występowaniu powikłań spowodowanych dysplazją stawów biodrowych.

 

PACJENCI OBJĘCI PROFILAKTYKĄ:

  • Dzieci w wieku od 4-6 tydzień życia do 12-14 tyg. życia
  • Pacjenci(dzieci) posiadające aktywną deklarację przynależności do naszej przychodni.

 

Zapraszamy Państwa od poniedziałku do piątku do rejestracji w godzinach 07:00 – 18:00

lub do kontaktu   telefonicznego z Przychodnią  pod nr telefonu: 48 670 29 99

w celu umówienia dogodnego terminu przeprowadzenia badań.

Informacje na temat Programu „Zdrowy Start”

Koordynator programu mgr poł. Justyna Brodalka

Cel programu:

  • zwiększenie świadomości na temat chorób układu kostnego u niemowląt poprzez badania przesiewowe w kierunku stwierdzenia, bądź wykluczenia dysplazji stawu biodrowego.

Program profilaktyczny „ZDROWY START” skierowany jest do niemowląt które, są zdeklarowane do lekarza rodzinnego w naszej Przychodni.

 

Dysplazja  (niedorozwój)  stawów  biodrowych  jest  w  populacji  polskiej  najczęstszą  wrodzoną wadą  narządu  ruchu  (dotyczy  4  –  6  %  niemowląt).Nierozpoznana dysplazja powoduje przedwczesny rozwój zmian zwyrodnieniowych. Konsekwencją  jest  konieczność  wczesnego  leczenia  operacyjnego  –  endoprotezoplastyki  stawu biodrowego (w 3 – 5 dekadzie życia).

W późnym okresie ciąży lub w trakcie porodu może dojść do zniekształcenia powierzchni stawowych dotąd prawidłowo rozwijającego się biodra. Może to skutkować przemieszczeniem się głowy kości udowej poza panewkę stawu biodrowego (zwichnięcie stawu).

Ryzyko wystąpienia dysplazji stawu biodrowego jest większe u:

  • dzieci, w rodzinie których występowały wady budowy stawu biodrowego,
  • dzieci z ciąży patologicznej (małowodzie, zaburzenia hormonalne u matki wpływające na procesy tworzenia się kolagenu),
  • dzieci urodzonych drogą porodu pośladkowego,
  • noworodków z ciąży bliźniaczej,
  • wcześniaków – urodzonych przed 37 tygodniem życia płodowego.

Szybkie rozpoznanie dysplazji i nastawienie zwichniętego stawu biodrowego pozwala na dalszy prawidłowy rozwój biodra. Aby uniknąć powikłań dysplazji stawu biodrowego, konieczne jest wczesne wdrożenie postępowania. Zbyt późne wdrożenie leczenia zachowawczego może prowadzić do konieczności podjęcia leczenia operacyjnego.

Jak wygląda USG stawów biodrowych u dzieci

USG stawów biodrowych nie wymaga specjalnego przygotowania. Badanie jest całkowicie bezbolesne i bezpieczne dla dziecka. Lekarz umieszcza głowicę w okolicy biodra dziecka po wcześniejszym nałożeniu niewielkiej ilości żelu sprzęgającego, który umożliwia uzyskanie najlepszej jakości obrazu. Badanie trwa około 20 minut.

USG stawów biodrowych u dzieci jest badaniem przesiewowym, dzięki któremu można ocenić czy biodra dziecka rozwijają się prawidłowo.

Badanie USG wykonuje się u niemowlęcia między 4 a 6 tygodniem.

Drugim kontrolnym terminem badania jest przedział 12-14 tydzień życia.

Rejestracja oraz  szczegółowe informacje pod nr telefonu:  48 670 29 99