POMOC MEDYCZNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

POMOC MEDYCZNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, SPZOZ w Warce będzie świadczył usługi medyczne dla uchodźców z Ukrainy. Kogo będzie dotyczyła pomoc? Pomoc medyczna będzie dotyczyła obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczą RP, lub odcisk stempla Straży Granicznej RP dokumencie podróży potwierdzające legalny pobyt…