Login  |  

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

 

Szanowni Państwo,

Z uwagi na prace remontowe wnętrza budynku SPZOZ w Warce Punkt Pobrań Badań Laboratoryjnych został czasowo przeniesiony na parter do gabinetu nr 50. Odbiór wyników badań odbywa się w gabinecie nr 108 na I piętrze. 

Zarówno godziny pracy jak również nr telefonu nie zostały zmienione.

Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

 


 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Przychodni Zdrowia w Warce dysponuje profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą analityków medycznych. Laboratorium współpracuje z firmą Diagnostyka Sp. z o. o. z Warszawy.  Pracownia znajduje się w rejestrze ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Działalność pracowni regularnie poddawana jest sprawdzianom jakości, które potwierdzane są stosownymi certyfikatami.

WAŻNE

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego Przychodni Zdrowia w Warce.

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (gab. 42 I piętro)

czynna jest:

od poniedziałku do piątku

od 7:30 do 18:00

 

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych odbywa się:

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 07:30 do 10:00.

 

Odbiór wyników badań odbywa się w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w godzinach pracy pracowni.

 

Opłaty za badania laboratoryjne – zgodnie z Cennikiem usług medycznych obowiązującym w Przychodni Zdrowia w Warce.

Informacje na temat rodzajów badań, czasie oczekiwania na wyniki oraz cen, dostępne są dla pacjentów – na miejscu – w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej lub pod numerem telefonu: (48) 670 – 29 – 82 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pracowni (07:30 do 18:00).