Login  |  

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

 

 

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Przychodni Zdrowia w Warce dysponuje profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą analityków medycznych. Laboratorium współpracuje z firmą Diagnostyka Sp. z o. o. z Warszawy.  Pracownia znajduje się w rejestrze ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Działalność pracowni regularnie poddawana jest sprawdzianom jakości, które potwierdzane są stosownymi certyfikatami.

WAŻNE

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje badania bezpłatnie na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego Przychodni Zdrowia w Warce.

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ (gab. 119, I piętro)

czynna jest:

od poniedziałku do piątku

od 7:30 do 18:00

 

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (gab. 120, I piętro) odbywa się:

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 07:30 do 10:00.

 

Odbiór wyników badań odbywa się w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w godzinach pracy pracowni.

 

Opłaty za badania laboratoryjne – zgodnie z Cennikiem usług medycznych obowiązującym w Przychodni Zdrowia w Warce.

Informacje na temat rodzajów badań, czasie oczekiwania na wyniki oraz cen, dostępne są dla pacjentów – na miejscu – w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej lub pod numerem telefonu: (48) 670 – 29 – 82 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy pracowni (07:30 do 18:00).