Login  |  

Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej

Szanowni Państwo,

Z uwagi na prace remontowe wnętrza budynku SPZOZ w Warce Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej został czasowo przeniesiony na parter do gabinetu nr 18. 

Zarówno godziny pracy jak również nr telefonu nie zostały zmienione.

Za utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy.

 


 

Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej Przychodni Zdrowia w Warce dysponuje profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem oraz wykwalifikowaną kadrą fizjoterapeutów. Świadczymy usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W ramach tejże umowy realizujemy zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, jak również w medycznie uzasadnionych przypadkach – fizjoterapię w warunkach domowych.

FIZJOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jak również inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje do 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.


WAŻNE:

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zostać zarejestrowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty wystawienia w Gabinecie Fizjoterapii Ambulatoryjnej gab. 34 I piętro, w godzinach pracy Pracowni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.


Zakres usług wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych obejmuje:

 1. KINEZYTERAPIĘ, czyli leczenie ruchem. W ramach kinezyterapii naszym pacjentom oferujemy:

  • ćwiczenia bierne, bierne – czynne, czynne;
  • ćwiczenia samowspomagane, czynne w odciążeniu;
  • ćwiczenia izometryczne, redresyjne;
  • ćwiczenia oddechowe, ogólno – usprawniające;
  • gimnastykę korekcyjną.


 2. FIZYKOTERAPIĘ, czyli forma działania leczniczego, wykorzystująca bodźce fizykalne takie jak światło, ciepło, prąd czy dźwięk. W ramach fizykoterapii naszym pacjentom oferujemy:

  • elektroterapię;
  • magnetoterapię;
  • laseroterapię;
  • ultradźwięki;
  • światłolecznictwo;

 

 

 

 

ZABIEGI WYKONYWANE

W RAMACH NFZ

PONIEDZIAŁEK

08:00 – 15:35

WTOREK

08:00 – 15:35

ŚRODA

08:00 – 15:35

CZWARTEK

10:25 – 18:00

PIĄTEK

10:25 – 18:00

 

 

FIZJOTERAPIA W WARUNKACH DOMOWYCH

W uzasadnionych medycznie przypadkach, Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej, realizuje świadczenia z zakresu rehabilitacji również w warunkach domowych. Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć do Gabinetu Fizjoterapii Ambulatoryjnej, a wymagają rehabilitacji/fizjoterapii. Zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych realizowany jest dla pacjentów z zaburzeniami funkcji narządu ruchu spowodowanymi:

 

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego;
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina);
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia;
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (do 6 miesięcy po operacji);
 • urazami kończyn dolnych (do 6 miesięcy po urazie);


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r., w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013 poz. 1522).