Login  |  

Kalendarz szczepień

Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku

Wiek Szczepienie przeciw Uwagi
1 rok życia w ciągu 24 godzin po urodzeniu WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka) ; GRUŹLICY - śródskórne szczepionką BCG Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy winno być wykonane jednocześnie lub nie później niż w 24 godz. od szczepienia przeciw WZW typu B.
2 miesiąc życia - 6-8 tydzień (po 6 tygodniach od szczepienia przeciw gruźlicy i WZW typu B) WZW typu B - domięśniowo (druga dawka) ; BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCIOWI (pierwsza dawka) ; -podskórne lub domięśniowe szczepionką DTP Druga dawka szczepienia podstawowego przeciw WZW typu B podawana jest w odstępie sześciotygodniowym od pierwszej dawki a trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego po 6 miesiącach od pierwszej dawki. Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 6-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawą szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6 i 7 miesiąca życia.
przełom 3 i 4 miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia) BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (druga dawka) ; -podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP; POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka) Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS dzieci w 1 roku życia pierwsze dwie dawki - szczepionką inaktywowaną IPV. Pierwsza dawka na przełomie 3 i 4 miesiąca życia jednocześnie z druga dawką szczepionki DTP. Druga dawka w 5 miesiącu życia jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP.
5 miesiąc życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia) BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (trzecia dawka) -podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP ; POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka) Trzy pierwsze dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach sześciotygodniowych.
przełom 6 i 7 miesiąca życia (po 6 tygodniach od poprzedniego szczepienia) WZW typu B - domięśniowo (trzecia dawka) Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi - DTPw nie wykonuje się szczepienia DTP. Dzieciom tym należy zastosować domięśniowo szczepionkę DTaP (z bezkomórkowym komponentem krztuścowym), w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP, a w przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia szczepionką DTaP należy zastosować szczepionkę DT. Patrz również - ,,Informacje uzupełniające" - część III PSO.
12 miesiąc życia GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG Szczepione są dzieci, u których w wyniku pierwszego szczepienia BCG nie wystąpiła bądź wystąpiła blizna poszczepienna o średnicy mniejszej niż 3 mm. Dzieciom ze styczności z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.
Wiek Szczepienie przeciw Uwagi
2 rok życia 13 - 14 miesiąc życia Odrze, śwince, różyczce, żywą szczepionką skojarzoną Szczepienie podstawowe. Podawane w w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia: szczepionkę należy podać po upływie dwóch miesięcy od wyzdrowienia.
16 - 18 miesiąc życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (czwarta dawka) - podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP ; POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionka inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typu wirusa) - trzecia dawka) Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw polio. Dzieci z przeciwwskazaniami do podania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w pierwszym roku życia otrzymały trzy dawki DTaP, należy zaszczepić domięśniowo czwartą dawką DTaP.
Według zaleceń producenta, w 1 i 2 roku życia Haemophilus influenzae typu b. Szczepionkę przeciw zakażeniu Hib stosować według zaleceń producenta w pierwszym i drugim roku życia dzieciom z rodzin wielodzietnych, a także dzieciom z domów dziecka - Patrz również ,,Informacje uzupełniające" - część III PSO. Można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, w oddzielnych iniekcjach.
Wiek Szczepienie przeciw Uwagi
okres przedszkolny 6 rok życia BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo szczepionką DTaP zawierająca acelularny komponent krztuścsa ; POLIOMYELITIS - doustnie atenuowaną poliwalentną OPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) Dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (komponent acelularny). Patrz również - ,,Informacje uzupełniające" - część III PSO. Dawka przypominająca.
7 rok życia GRUŹLICY - śródskórne szczepionką BCG Szczepienie bez próby tuberkulinowej. Dzieciom ze styczności z chorym na gruźlicę należy wykonać próbę tuberkulinową Mantoux i szczepić dzieci tuberkulinoujemne w dniu odczytania próby.
Wiek Szczepienie przeciw Uwagi
Szkoła podstawowa i gimnazjum 12 rok życia ; GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG Odrze, śwince, różyczce, żywą szczepionką skojarzoną ; Gruźlicy - śródskórnie szczepionką BCG Podlegają wszystkie dziewczęta, a także chłopcy nieszczepieni przeciw odrze w ramach tzw. szczepienja wyrównawczego. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać po upływie co najmniej dwóch miesięcy od wyzdrowienia. Tylko dzieci z ujemnym wynikiem próby tuberkulinowej Mantoux. Szczepienie należy wykonać w dniu odczytania próby.
13 rok życia Odrze, śwince, różyczce, żywą szczepionką skojarzoną (szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce żywą szczepionką skojarzoną wykonywane będą od 30.10.2005r) Tylko dziewczęta nie szczepione w 12. roku życia. Podawane w wywiadzie przebycie odry, świnki lub różyczki nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać po upływie co najmniej dwóch miesięcy od wyzdrowienia.
14 rok życia WZW typu B - domięśniowo 3-krotnie w cyklu 0,1,6 miesięcy : BŁONICY,TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td Szczepienie należy podać młodzieży w gimnazjum ( I lub II klasa). Nie należy szczepić osób uprzednio szczepionych podstawowo przeciw WZW typu B w ramach szczepień zalecanych. Nie przewiduje się dawek przypominających. Dawka przypominająca. Szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w ciągu 24 godz.) z jedną z dawek szczepionki przeciw WZW typu B.
Wiek Szczepienie przeciw Uwagi
Szkoła ponadpodstawowa 19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole BŁONICY, TĘŻCOWI - podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td Trzecia dawka przypominająca ; nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 3 lat od ostatniej dawki szczepionki Td.Opracowano na podstawie http://www.mz.gov.pl/