Login  |  

SPZOZ w Warce, niniejszym informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej placówce pełni Pani Marta Urbańska.


Wszelkie sprawy związanie z przetwarzaniem danych osobowych w placówce należy zgłaszać do w/w osoby.

 

Adres korespondencyjny:

Data Protection Advisory Group Sp. z o. o.

ul. Biedronki 68

02-959 Warszawa

 

Adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


 

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne), informujemy, iż:  

·         Administratorem nagrań wizyjnych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce, ul. P. Wysockiego 12, 05-660 Warka; 

·         Inspektorem ochrony danych jest: Pani Marta Urbańska, adres korespondencyjny: Data Protection Advisory Group Sp. z o. o. ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; 

·         Monitoring wizyjny został wprowadzony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym zapewnienia ochrony osób i mienia; 

·         Nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia nagrania; 

·         Nagrania mogą być przetwarzane przez dłuższy okres w przypadku, gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, w związku z powyższym termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; 

·         Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych i prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;