Login  |  

Wykaz numerów telefonów

NUMERY TELEFONÓW CENTRALI - 48 670 29 99

Rejestracja poradni ogólnej

48 670 29 99

Rejestracja poradni dziecięcej

48 670 29 98

Pielęgniarki środowiskowe

48 670 29 70

Pielęgniarska opieka długoterminowa

48 670 29 84

Położne środowiskowe

48 670 29 82

Punkt szczepień

48 670 29 64

Pracownia RTG

48 670 29 50

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

48 670 29 54

Fizjoterapia ambulatoryjna(rehabilitacja)

48 670 29 85

Laboratorium

48 670 29 82

Księgowość

48 670 29 92

Sekretariat/Kadry/Płace

48 670 29 96

Fax

48 670 29 66

 
 

Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 80.028,00 zł
 

 

Termomodernizacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 198.087,00 zł

Rejestracja Ogólna


48 670 29 99

Rejestracja Dziecięca


48 670 29 98

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


48 670 29 53

Dane Adresowe

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Warce
ul. Piotra Wysockiego 12
05-660 Warka
 
 Numery telefonów