Login  |  

 

 

Zakup, dostawa, wdrożenie, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego oraz rozbudowa Systemu Informatycznego na potrzeby wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), informatycznej obsługi laboratorium oraz informatycznej obsługi higieny szkolnej.

 
 
  •  Ogłoszenie nr 599383-N-2019 z dnia 2019-09-19  - pobierz
 
  •  Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ z dnia 26 września 2019 r. - pobierz

 

  • Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ z dnia 27 września 2019 r.

 

                   zp_1_modyfikacja_siwz – pobierz

                  Załącznik_nr_7d_Moduł_laboratoryjny_wer_27_09_2019 - wersja w WORD - pobierz

                  Załącznik_nr_7d_Moduł_laboratoryjny_wer_27_09_2019 - wersja w PDF - pobierz

 

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz

 

  • Modyfikacja treści SIWZ z dnia 30 września 2019 r. - pobierz

 

  • Informacja z otwarcia ofert - pobierz

 

  • Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz