Login  |  

SPZOZ w Warce zaprasza wszystkich lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie NiŚOZ - konkurs uzupełniający

 

Warka, dnia 10 stycznia 2018 r.

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

(dalej” SPZOZ w Warce”)

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 797-15-96-128 REGON:  670229643

na podstawie

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.1638)

 

dokonuje modyfikacji

Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (dalej: „SWKO”)

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce

ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2018 r.

 

w zakresie postanowień wzoru

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowiącego Załącznik nr 2 do SWKO

poprzez wyłączenie kar umownych przysługujących SPZOZ w Warce

w przypadku odstąpienia bądź wypowiedzenia Umowy przez Przyjmującego Zamówienie przed upływem okresu na jaki zawarta została umowa

 

 

Zmodyfikowany Załączniki nr 2 do SWKO dostępny jest na stronie internetowej SPZOZ w Warce pod adresem: www.spzoz-warka.pl.

 

Dyrektor SPZOZ w Warce

 

/-/ Waldemar Derkacz

 

 

 

 

Załącznik nr 2 - wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  pobierz

 

 

 


 

Warka, dnia 05 stycznia 2018 r.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce

05-660 Warka, ul. P. Wysockiego 12

tel.: (0-48) 670-29-99, faks: (0-48) 670-29-77

www.spzoz-warka.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP: 797-15-96-128 REGON:  670229643

na podstawie

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz.1638)

 

zaprasza

 

do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warce

 

termin składania ofert - do dnia 12 stycznia 2018 roku do godz. 12.00.

 

ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce

pod adresem wskazanym powyżej w niniejszym ogłoszeniu

oraz na wskazanej powyżej stronie internetowej

najpóźniej w terminie trzech dni roboczych

od daty zatwierdzenia wyników konkursu przez Dyrektora SPZOZ w Warce

 

 

Szczegółowe informacje na: www.spzoz-warka.pl  lub w Administracji SPZOZ w Warce -do udzielania informacji upoważniona jest p. Agata Pyszyńska- pracownik SPZOZ w Warce.

 

Dyrektor SPZOZ w Warce

 

/-/ Waldemar Derkacz

 


 

Druki do pobrania:

Szczegółowe warunki uzupełniającego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez lekarzy - pobierz

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy NiŚOZ - pobierz

Załącznik nr 2 - wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  - pobierz

Załącznik nr 3 - zasady i wzór wyznaczania końcowej oceny oferty  - pobierz

Załącznik nr 4 - wykaz załączonych dokumentów - pobierz