Login  |  

Zgłoszenie zapotrzebowania na recepty lub zlecenia.

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW SPZOZ WARKA.

Przychodnia Zdrowia w Warce informuje, iż w oparciu o zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152), lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne - jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

W takim przypadku, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:

  • osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
  • osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określenia tych osób.

Informacja o wystawieniu recepty lub zlecenia odnotowywane jest w dokumentacji medycznej pacjenta, natomiast upoważnienie do odbioru jak również informację o osobie, której przekazano recepty lub zlecenia dołączane jest do dokumentacji medycznej pacjenta.

 

Druk zgłoszenia na receptypobierz

 

Zgłoszenie na recepty na leki stałe powinny zawierać następujące informacje:

  • Imię i nazwisko;
  • PESEL lub datę urodzenia;
  • Adres zamieszkania;
  • DOKŁADNE nazwy leków;
  • Dawkę leków, np.: 10 mg, 20 mg, itd.
  • Dzienne dawkowanie leków, np.: 1 tabl./dz., 1 tabl./2 x dz., itd.
  • Ilość opakowań.

 

ZGŁOSZENIA, KTÓRE NIE ZAWIERAJĄ W/W INFORMACJI

NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.

 

Czas oczekiwania na recepty na leki stałe, wynosi 

do 3 dni roboczych

licząc od dnia złożenia.

 

Zapotrzebowanie na recepty lub zlecenia przyjmuje pielęgniarka

w gabinecie 021 (parter) 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:35

oraz pielęgniarka w gabinecie 107 (I piętro) od godziny 15:35 do 18:00.

Odbiór recept odbywa się w Rejestracji Ogólnej lub Rejestracji Dziecięcej od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 18:00

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2014 poz. 1138.

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza Dz. U. 1997 nr 28 poz. 152.