Login  |  

Przygotowanie do badania kału.

 

Przygotowanie pacjenta do badania kału:

  • kał do badań laboratoryjnych przyjmowany jest w godzinach : 7:30-10:00
  • przed planowanym badaniem kału pacjent powinien zaopatrzyć się w plastikowy, jednorazowy pojemnik z łopatką - dostępne w aptece
  • przed oddaniem kału należy całkowicie opróżnić pęcherz moczowy

 

Pobieranie kału do badań laboratoryjnych:

  • świeży kał pobiera się z kilku miejsc za pomocą łopatki do pojemnika, w ilości odpowiadającej wielkości orzecha włoskiego
  • należy unikać zanieczyszczenia materiału moczem oraz  środkami chemicznymi używanymi do dezynfekcji toalet.
  • pojemnik szczelnie zamknąć, podpisać: imieniem i nazwiskiem oraz data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
  • pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie; jeśli nie ma możliwości dostarczenia materiału do laboratorium bezpośrednio po pobraniu należy materiał przechować w temperaturze lodówki jednak nie dłużej niż 24 godz.

 

Kał na badanie parazytologiczne (3-krotne) pobiera się w odstępach 3-5 dniowych. Zaleca się pobranie nie wcześniej niż 2 tygodnie po zakończonej kuracji antybiotykowej. Do defekacji nie należy używać czopków. Kał powinien mieć konsystencję stałą.

Pobranie kału na krew utajoną nie wymaga zastosowania diety. Kału nie należy pobierać w czasie miesiączki. Alkohol, aspiryna (kwas acetylosalicylowy) spożyte w nadmiarze w ciągu 48 godzin przed badaniem mogą dawać fałszywie dodatnie wyniki.

Laboratorium nie przyjmuje do badań kału pobranego do innych pojemników (słoiki, butelki itp.).