Login  |  

Szanowni Państwo,

W trosce o naszych pacjentów, zamieściliśmy poniżej kilka przydatnych dokumentów do pobrania:

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej - pobierz

Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ - pobierz

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego - pobierz

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej - pobierz

Upoważnienie do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz wglądu w dokumentację medyczną - pobierz

Upoważnienie do otrzymywania informacji o stanie zdrowia dziecka oraz wglądu w dokumentację medyczną - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce w celu udokumentowania odbioru dokumentacji medycznej - pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warce w celu ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych pobierz